Monday, 9 May 2011

Kemungkinan Jenis Akar Ditinjau Dari Nilai Diskriminan

 1. D > 0

  x1 = (-b+ÖD)/2a ; x2 = (-b-ÖD)/2a

  PK mempunyai dua akar nyata berbeda


 2. D = 0

  x1 = x2 = -b/2a

  PK mempunyai dua akar nyata yang sama

  tt

 3. D < 0

  Tidak ada harga x yang memenuhi, PK tidak mempunyai akar nyata.

syarat akar nyata/ada/riil : D ³ 0

0 comment:

Post a Comment