Monday, 9 May 2011

Perkalian Dua Matriks

Dua matriks A dan B terdefinisi untuk dikalikan, jika banyaknya kolom A = banyaknya baris B, dengan hasil suatu matriks C yang berukuran baris A x kolom B
          hasil
    ¾¾¾¾¾¾¾
A m x n x B n x p = C m x p

            
¾¾¾
 Aturan perkalian
Yaitu dengan mengendalikan baris-baris A dengan kolom-kolom B, kemudian menjumlahkan hasil perkalian itu.
Contoh :
1.

A= é a b ù
ë c d û
dan B = é x ù
ë y û

A x B = é a b ù
ë c d û
é x ù
ë y û
é ax + by ù
ë cx + dy û

2.
[ a b c ]
é x ù
ê y ú
ë
z û
=
[ ax + by + cz ]
1 x 3
3 x 1
        1 x 1

3.
é a b c ù
ë
d e f û
é x ù
ê y ú
ë
z û
=
é ax + by + cz ù
ë dx + ey + fz û
   2 x 3
3 x 1
        2 x 1

Ket :
perkalian matriks bersifat tidak komutatif (AB ¹ BA) tetapi bersifat asosiatif (AB)C = A(BC).

0 comment:

Post a Comment