Monday, 9 May 2011

Sudut Istimewa > Trigonometri


SUDUT ISTIMEWA

        

30°
45°
60°
90°
180°
270°
360°
sin
0
1/2
½ Ö2
½ Ö3
1
0
-1
0
cos
1
½ Ö3
½ Ö2
1/2
0
-1
0
1
tan
0
1/3 Ö3
1
Ö3
~
0
~
0

Sudut (90 - a)

sin (90 - a) = Cos a
Cos (90 - a) = sin a

tan
(90 - a) = cot a
Sudut (90 + a)

sin (90 + a) = Cos a
Cos (90 + a) = - sin a

tan
(90 + a) = - cot a
Sudut (180 - a)

sin (180 - a) = sin a
Cos (180 - a) = - Cos a
tan (180 - a) = - tan a
Sudut (180 + a)

sin (180+a) = -sina
Cos (180 + a) = - Cos a
tan (180 + a)
= tan a
Sudut (270 - a)

sin (270 - a) = - Cos a
cos
(270 - a) = - sin a
tan (270 - a)
= ctg a
Sudut (270 + a)

sin (270 + a) = -cos a
cos
(270 + a) = sin a
tan
(270 + a) = - cot a
Sudut (360 - a)

sin (360 - a) = - sin a
Cos (360 - a)
= Cos a
tan
(360 - a) = - tan a
Sudut (360 + a)

sin (360 + a) = sin a
Cos (360 + a) = Cos
a
tan
(360 + a) = tan a

Sudut Negatif

sin (-a)  = - sin a
Cos (-a) = Cos a
tan (-a) = - tan
a

Sudut negatif dihitung searah dengan jarum jam.
Tanda pada sudut negatif sesuai dengan tanda pada kuadran ke IV.

Keterangan :

Untuk a sudut lancip
Kuadran
Hubungan
I
a
atau
(90 - a)
II
(180 - a)
(90 + a)
III
(180 + a)
(270 - a)
IV
(360 - a)
(270 + a)

RINGKASAN

Sudut (180 ± a) ; (360 ± a) ® FUNGSI TETAP, tanda sesuai dengan                                           kuadran

Sudut (90 ± a) ; (270 ± a)    ® FUNGSI BERUBAH, tanda sesuai dengan                                         kuadran

0 comment:

Post a Comment