Monday, 9 May 2011

Batasan dan Sifat-Sifat Logaritma

BATASAN
Logaritma bilangan b dengan bilangan pokok a sama dengan c yang memangkatkan a sehingga menjadi b.
a log b = c ® ac = b ® mencari pangkat
Ket : a = bilangan pokok    (a > 0 dan a ¹ 1)
        b = numerus            (b > 0)
        c = hasil logaritma

Dari pengertian logaritma dapat disimpulkan bahwa :
alog a = 1 ; alog 1 = 0 ; alog an = n

SIFAT-SIFAT
1. alog bc = alogb + alogc
2. alog bc = c alog b
3. alog b/c = alog b -alog c ® Hubungan alog b/c = - a log b/c
4. alog b = (clog b)/(clog a)
® Hubungan alog b = 1 / blog a
5. alog b. blog c = a log c
6. a alog b = b
7. alog b = c ® aplog bp = c
® Hubungan : aqlog bp = alog bp/q
                                                                       = p/q alog b

Keterangan:

 1. Bila bilangan pokok suatu logaritma tidak diberikan, maka maksudnya logaritma tersebut berbilangan pokok = 10.

  [
  log 7 maksudnya 10log 7 ]

 2. lognx adalah cara penulisan untuk (logx)n
  Bedakan dengan log xn = n log x
Contoh:


 • Tentukan batas nilai agar log (5 + 4x - x²) dapat diselesaikan !
  syarat : numerus > 0
  x² -4x - 5 < 0
  (x-5)(x+1) < 0
  -1 < x < 5 • Sederhanakan

     2 3log 1/9 + 4log 2     =      2(-2) + 1/2          =
  3log 2. 2log 5 .52log 3        3log 2.2log 5. log3

   - 3 1/2                       =   -3 1/2    = -7
  3log 31/2                            1/2
 • Jika 9log 8 = n   Tentukan nilai dari 4log 3 !

  9log 8 = n
  log 2³ = n
  3/2 3log 2 = n
  3log 2 = 2n
               3

  4log 3 = log 3
           = 1/2 ²log 3
           = 1/2 ( 1/(³log 2) )
           = 1/2 (3 / 2n)
           = 3/4n
 • Jika log (a² / b4)      Tentukan nilai dari log ³Ö(b²/a) !

  log (a²/b4)
  log (a/b²)²
  2 log ( a/b²)
  log ( a/b² )
  log ³Ö(b²/a)
  = -24
  = -24
  = -24
  = -12
  = log (b²/a)1/3
  = 1/3 log (b² / a)
  = -1/3 log (a/b²)
  = -1/3 (-12) = 4

 • 0 comment:

  Post a Comment