Monday, 9 May 2011

Sifat-Sifat Persamaan Kuadrat

Antara dua bilangan a dan b terdapat hubungan :
a > b ; a = b atau a < b • a > b ® a - b > 0
  a = b ® a - b = 0
  a < b ® a - b < 0

  prinsip: nilai bilangan harus jelas positif, nol atau negatif • a + b < c ® a + b - c < 0

  atau

  c-a-b>0 • Ditambah/Dikurangi dengan bilangan yang sama

  a < b ® { a + c < b + c
  a - c < b - c • Dikali/Dibagi dengan bilangan positif yang sama

  a < b } ® { ac < bc
  c > 0 a/c < b/c

  Tanda tetap • Dikali/dibagi dengan bilangan negatif yang sama

  a < b } ® { ad > bd TANDA BERUBAH
  d < 0 a/d > b/d • Pangkat Genap

  a > 0 ; b > 0 } ® a² < b²     TANDA TETAP
  a < b

  a < 0 ; b < 0 } ® a² > b²     TANDA BERUBAH
  a < b • Pangkat Ganjil


  a < b ® { a³ < b³ ® TANDA TETAP
  a5 < b5
  a7 < b7 • Kebalikan


  a > 0 ; b > 0 } ® 1/a > 1/b     TANDA BERUBAH
  a < b

  a < 0 ; b < 0 } ® 1/a > 1/b     TANDA BERUBAH
  a < b

 • 0 comment:

  Post a Comment