Monday, 9 May 2011

Puisi Sunda_Katresna anu pernah Katunda


junjunan…
upami salira ngintun wartos .. sok aya.. peraosan nu nambih…
nambih nyaah.. nambih sono.. nambih mikatresna..
duh panutan hate
iraha tiasa patepang..
tiasa nyarios..seueur..
tiasa silih pihapekeun rasa anu tos lami teu dugi
..

-oOo-
duh.. junjunan…
ieu hate moal kamana-mana
moal bakal nyapirakeun..
kana katresna anu kantos dititipkeun ku salira ..
jungjunan…
rasa sono …
rasa yaah …
katrensna anu beuki dieu beuki tamplok kasalira..
moal aya tandinganna..
moal aya babandingannana
..
ningali salira nu tos lami teu katingal dedeganana..
nu tos lami teu karaos asihna..
nu tos lami diimpen-impen…
disapirakeun ..
dikantunkeun..
duh..
jungjunan hate..
..punten..
tos lami ieu hate teu ngartos kana kaayaan ati salira..
..
ahh..
moal ningali kapengker..
nu penting mah ayeuna..
geter hate teh ngan ukur kanggo salira..
kasono teh.. bet moal aya bandingannana..
bungah.. endah..
.. dugi ka ngeclak cipanon bakating ku bungah sareng sonona….

ka salira
katresna ka salira moal liren dugi kairaha oge..
dugi kamana oge.. dituturkeun..sanaos teu ditungtun..

Sebuah rasa yang sudah lama tersimpan kini terungkap kembali…..
Begitu indah sebuah rasa cinta yang sejati

———-=———–=—–=

0 comment:

Post a Comment