Monday, 9 May 2011

Perluasan Untuk Akar-Akar Nyata


 1. Kedua akar nyata berlawanan

  Maksudnya : X1 = -X2

  syarat :  D > 0
               X1 + X2 = 0 ® b = 0

  Ket: X1 + X2 = 0 ® -b/a = 0 ® b = 0 2. Kedua akar nyata      berkebalikan

  Maksudnya : X1 = 1/X2

  syarat : D ³ 0
              X1 . X2 = 1 ® a = c

  Ket: X1 . X2 = 1 ® c/a = 1 ® a = c


 3. Kedua akar nyata positif

  Maksudnya : X1 > 0 ; X2 > 0

  syarat : D ³ 0
              X1 + X2 > 0
              X1 . X2 > 0 4. Kedua akar nyata negatif

  maksudnya : X1 < 0 ; X2 < 0

  syarat: D ³ 0
             X1 + X2 < 0
             X1 . X2 > 0 5. Kedua akar nyata berlainan tanda

  Maksudnya : X1 > 0 ; X2 < 0

  syarat : D > 0
              X1 . X2 < 0

  Ket: bentuk X1 + X2 bukan merupakan syarat karena hasil dari X1 + X2 tandanya tidak pasti


 6. Kedua akar rasional

  Maksudnya : X1 dan X2 bukan berbentuk Ö

  syarat : D = bentuk kuadrat
              D = (0,1,4,9,16,25...)

  Ket: D= bentuk kuadrat akan menghilangkan tanda Ö
  , sehingga X1 dan X2 rasional

0 comment:

Post a Comment