Tuesday, 19 April 2011

Sunda_Tata Wangun Kecap


TATA WANGUN KECAP
(MORFOLOGI)

Wangunna kecap téh aya genep rupa, di antarana :
1. Kecap Asal
2. Kecap Rajékan
3. Kecap Kantétan
4. Kecap Memet
5. Kecap Wancahan, jeung
6. Kecap Rundayan

0 comment:

Post a Comment