Tuesday, 19 April 2011

Sunda_ Ngaran Patukangan


1.      Ngaran Patukangan
Anjun                          =
Tukang nyieun parabot tina taneuh
Bujangga                     =
Tukang nyieun/nulis carita
Candoli                       =
Tukang ngajaga pabéasan di nu kariaan (biasana awéwé)
Gending                      =
Tukang nyieun parabot tina kuningan
Joki                              =
Tukang mawa (nu nyekel) kuda balap
Kabayan                      =
Tukang dititah ka ditu ka dieu
Kajineman                   =
1.      Mandor sakitan
2.      Tukang ngajaga jinem (nu dihukum)
Kamasan                     =
Tukang nyieun parabot tina emas atawa pérak
Kebojéngkéng             =
Tukang ngagusur padati
Kulaér                         =
Kusir anu tumpakna dina kuda karéta panggung
Kuncén                        =
Tukang ngurus kuburan
Kusir                           =
Tukang mawa (nu nyekel) kéréték, roda
Legig                           =
Tukang ngasruk dina pamoroan
Malim                          =
Tukang nalukkeun sasatoan
Maranggi                     =
Tukang nyieun landéan jeung sarangka keris
Merebot                       =
Tukang nakol bedug
Minatu                         =
Tukang ngalicin/nyeuseuh pakéan
Nyarawedi                  =
Tukang ngagosok permata
Pakacar                        =
Bujang, juru laden
Palatuk                                    =
Iber anu tumpak kuda sahaeulaeun pangagung
Paledang                     =
Tukang nyieun parabot tina tambaga
Palika                          =
Tukang teuleum (ngala lauk)
Pamatang                    =
Tukang moro (nu sok ngagunakeun tumbak)
Pamayang                    =
Tukang ngala lauk di laut
Panayagan                   =
Tukang nabeuh gamelan
Panday                                    =
Tukang nyieun parabot tina beusi
Panerasan                    =
Tukang nyadap
Paninggaran                =
Tukang moro (pemburu)
Sarati                           =
Tukang ngusir gajah

1 comment: