Tuesday, 19 April 2011

Sunda_Ngaran Tempat


1.      Ngaran Tempat
Karapyak
Kandang sapi/munding
Gedogan
Kandang kuda
Paranjé
Kandang domba/hayam
Pagupon
Kandang japati
Karangkéng
Kandang sato garalak
Pawon
Tempat hawu/dapur
Padaringan
Tempat neundeun béas
Pangkéng
Tempat saré
Alun-alun
Puseur kota
Jongko
Wangunan paragi dagang
Palalangon
Wangunan nu ayana di sisi leuweung paranti ngintip sato boroan, bisa ogé dipaké paniisan.
Ubrug
Adegan tempat digawé sawatara poé lilana
Leuit
Adegan tempat ngampihan pare
Elos
Tempat nyieun jeung ngagaringkeun bata atah
Lio
Tempat pameuleuman bata


0 comment:

Post a Comment