Tuesday, 19 April 2011

Sunda_Ngaran Kekembangan


1.      Ngaran Kekembangan
Kembang awi
Eumbreuk
Kembang bako
Bosongot
Kembang bawang
Ulated
Kembang boléd
Téla
Kembang cabé
Bolotot
Kembang cau
Jantung
Kembang céngék
Pencéngés
Kembang cikur
Jelengut
Kembang eurih
Ancul
Kembang gedang
Ingwang
Kembang génjér
Gélényé
Kembang hoé
Bubuay
Kembang honjé
Comrang
Kembang jambé
Jalinger
Kembang jambu aér
Lenyap
Kembang jambu batu
Karuk
Kembang jarak
Uing
Kembang jéngkol
Merekenyenyen
Kembang jeruk
Angkruk/angkés
Kembang kadu
Olohok
Kembang kalapa
Suligar
Kembang peuteuy
Pendul
Kembang kawung
Pengis
Kembang konéng (kunir)
Badul
Kembang laja
Jamotrot
Kembang leunca
Pengit
Kembang limus
Seleksek
Kembang muncang
Rinduy
Kembang paré
Ringsang
Kembang salak
Sedek/gojod
Kembang sampeu
Dingdet
Kembang taleus
Ancal
Kembang tangkil
Ucéng
Kembang térong
Moncorong
Kembang tiwu
Badaus
Kembang waluh
Aléwoh

0 comment:

Post a Comment