Tuesday, 19 April 2011

Sunda_Kecap Memet


4. Kecap Memet
Nya éta kecap nu asalna tina hiji omongan tuluy dicokot sawatara engangna nu dianggap penting.
Contona: comro (tina oncom di jero), cilok (aci dicolok), sukro (suuk di jero), misro (amis di jero), ciréng 
  (aci digoréng), jrrd.
Salian ti kecap memet aya deui basa ‘kirata’, nya éta dikira-kira malahmandar nyata.

Contona: - ‘géksor’ hartina ari gék diuk sor disuguhan
-          ‘guru’ hartina nu wajib digugu jeung ditiru, jrrd.

0 comment:

Post a Comment