Tuesday, 19 April 2011

Sunda_1.2 Pungsi Basa


1.2  Pungsi Basa
Pungsi tina basa nya éta maksudna peran anu dicekel ku basa minangka alat komunikasi. Pungsi basa ieu bisa muncul dumasar kana sababaraha aspék, di antarana; 1) ayana panyatur, 2) ayana paregep, 3) ayana kontéks nu ditepikeun, 4) ayana kontak antara panyatur jeung paregep, 5) ayana kode, jeung 6) ayana amanat omongan nu ditepikeun.

0 comment:

Post a Comment