Tuesday, 19 April 2011

Sunda_Kecap Asal


1. Kecap Asal
Kecap asal nya éta sakur kecap nu teu acan diropéa wangunnana.
Contona: sangu, lumpat, bodas, kuda, jalma, jsb.

0 comment:

Post a Comment