Tuesday, 19 April 2011

Sunda_Kecap Wancahan

5. Kecap Wancahan
Kecap wancahan nya éta kecap nu asalna meunang mondokkeun tina sakecap atawa leuwih tapi lain tina kalimah, pangna dipondokkeun aya sababaraha sabab:
a. lantaran deudeuh;
geulis = jadi lis, neulis, eulis.
b. rusuh nyebutna/gancang;
atuh da = jadi atuda, tuda,
matak téa ogé = jadi taktagé,
ceuk uing ogé = jadi cekénggé, jrrd.
c. ngaringkeskeun kecap kantétan, upamana;
SMA asalna Sekolah Menengah Atas,
Uje asalna Ustad Jefri
UUD asalna Undang-Undang Dasar,
SMANEPA asalna SMA Negeri Empat, jrrd.

3 comments: