Tuesday, 31 May 2011

Hikmah dari Ghadul Bashar (menundukan pandangan)


Allah swt berfirman:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat ".
QS. an-Nur (24) : 30


Berikut ini adalah beberapa manfaat dari menundukkan pandangan, semoga bermanfaat.

1. Mensucikan hati dari pedih dan sakitnya sebuah penyesalan

2. Menundukan dan menahan pandangan akan mewariskan dan melahirkan ketajaman firasat

3. Menundukkan dan menjaga pandangan akan membukakan jalan-jalan ilmu dan pintunya

4. Dengan menundukkan pandangan akan melahirkan kekuatan hati, keteguhan dan keberaniannya

5. Menundukan pandangan akan melahirkan kebahagiaan dan kegembiraan dihati, serta kelapangan di dada yang mana lebih besar daripada kenikmatan yang diperoleh dari pandangan itu sendiri

6. Dengan menundukan pandangan akan membersihkan hati dari kungkungan dan tawanan syahwat

7. Menundukkan pandangan dan menjaganya akan menutup satu pintu dari pintu-pintu jahannam

8. Menundukkan pandangan akan menambah kekuatan daya dan akalnya

9. Menundukkan pandangan akan membersihkan dan mensucikan hati dari debu dan kotoran syahwat serta daki-daki kelalaian (QS. 15:72)
wallahu A'lam...

0 comment:

Post a Comment