Sunday, 18 September 2011

URANG SUNDA JEUNG BASA SUNDA

Ajip Rosidi
Tina kanyataan sapopoé, katingal yén urang Sunda beuki réa anu embung nyarita ku basa Sunda. Salah sahiji sababna nyaéta henteu ngarasa reueus kana basa Sunda, sanajan ceuk sawatara ahli basa Sunda téh basa anu pangbeungharna, panglemesna, jeung pangngeunahna didéngékeunana.
Buku Urang Sunda jeung Basa Sunda hayang ngahudangkeun kareueus urang Sunda sangkan nyarita basa Sunda, lain baé jeung babaturanana sapantar atawa jeung salaki atawa pamajikanana baé, tapi pangpangna jeung barudakna nu jadi ahli waris anu sah pikeun manjangkeun umur basa Sunda sangkan lana di dunya.
Cit. I, 2007; 14,5 x 21 cm.; 184 kaca; ISBN 979-3631-80-5; Rp 30.000,-

0 comment:

Post a Comment