Sunday, 18 September 2011

UNDANG-UNDANG DASAR NAGARA RÉPUBLIK INDONÉSIA TAUN 1945

Undang-Undang Dasar Nagara Républik Indonésia Taun 1945 nu disundakeun tur dimuat dina ieu buku téh nyaéta Undang-Undang Dasar Nagara Républik Indonesia Taun 1945 dina Sanaskah, nyaéta gundukan tina Undang-Undang Dasar Nagara Républik Indonésia Taun 1945 Naskah Asli, Parobahan Kahiji, Parobahan Kadua, Parobahan Katilu, jeung Parobahan Kaopat.
Citakan I, 2007; 14,5 x 21 cm; 100 kaca; Rp 25.000,-
 
 
 
 
 
 

0 comment:

Post a Comment