Sunday, 18 September 2011

BéNTANG PASANTRéN

Usép Romli H.M.
Béntang Pasantrén
nyaritakeun katresna santri ka putra ajenganana anu jadi rebutan lurah santri jeung santri kahot séjénna. Ku katapisna dina nyusun ungkara anu direumbeuy ku humor jeung kekecapan has pasantrén—beunang nyutat tina Qur’an, hadis, jeung kitab lianna, ieu karya Usép Romli H.M. téh kaasup kana karya petingan anu milu ngabeung­har­an sastra Sunda.

Citakan II, 2006; 14,5 x 21 cm.; 72 kaca; ISBN 979-3631-71-6; Rp 18.000,-Sumber

0 comment:

Post a Comment