Sunday, 18 September 2011

POLEMIK UNDAK-USUK BASA SUNDA

Panganteur: Dodong DjiwapradjaNaha enya undak-usuk basa Sunda téh teu perlu dipaliré deui lantaran teu luyu jeung alam démokrasi tur mangrupa warisan jaman féodal?
Dina ieu buku, kalayan tandes Ajip Rosidi nembrakkeun pamadeganana. Dipairan ku lima tokoh Sunda: Saini K.M., Djadja Sargani, Fatimah Idat, Béni Setia, jeung Popo Iskandar. Teu kantun, Dodong Djiwapradja gé nyodorkeun sawanganana sa-cara gamblang. Kacindekanana moal hamham deui milu ngarojong tarékah urang nanjeurkeun cecekelan, kumaha jeung rék dikumahakeun undak-usuk basa Sunda téh dina kamekaran basa jeung kahirupan urang Sunda umumna.
Citakan II, 2007; 14,5 x 21 cm; 96 kaca; ISBN 979-3631-96-1; Rp 20.000,-
Sumber 

0 comment:

Post a Comment