Sunday, 18 September 2011

DALINGDING ANGIN JANARI

Usép Romli H.M.
Dalingding angin ti masjid, karék liwat dina panineungan Fénny. Tacan namper dina lelembutanana. Tapi Néndah yakin, bakal aya parobahan. Isuk jaganing pagéto. Sanajan duka iraha.
Kullu man alaiha fanin. Sakur nu kumelendang, taya nu langgeng di alam dunya.
Dalingding angin ti masjid ogé, moal saukur nebak saliwatan dina panineungan. Pasti hiji waktu bakal namper saendeng-endeng dina lelembutan. Dina galura kamarudahan Fénny. Isuk pagéto. Atawa biheung iraha.
Ukur Alloh Nu Maha Uninga.
Citakan I, 2007; 14,5 x 21 cm; 68 kaca; Rp 15.000,-

0 comment:

Post a Comment