Friday, 6 May 2011

Islam

 
Islam berasal dari bahasa arab, yaitu:Aslama-Yuslimu-Islaamanartinya : patuh, tunduk,menyerahkan diri dan selamat.

Sedangkan menurut istilah Islam adalah "Agama yang mengajarkan manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah untuk menuju keselamatan di dunia dan di akhirat."
Yang dimaksud dengan tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (taqwa), berdasarkan sabda Nabi SAW :"Islam itu adalah engkau menyembah Allah,tiada engkau persekutukan Dia dengan sesuatu yang lain, engkau dirikan shalat, engkau keluarkan zakat yang difardhukan, engkau berpuasa di bulan Ramadhan dan engkau tunaikan ibadah haji jika engkau sanggup pergi ke Baitullah." ( HR. Bukhori )

Rukun Islam :
  1. Mengucapkan 2 kalimat Syahadat
  2. Mendirikan Shalat
  3. Menunaikan Zakat
  4. Shaum di bulan Ramadhan
  5. Menunaikan ibadah Haji bagi yang mampu


Wallahu A'lam

0 comment:

Post a Comment